Lashes Glue


LASH  GLUE CATALOG


 

Regular eyelash glue


Custom Logo on Eyelashes glue 

 


 

Mink lashes glue 5ml
Mink lashes glue 5ml
White Mink lashes glue 5ml
White Mink lashes glue 5ml

EYELASHES LINER GLUE PEN


eyelash glue liner


 CUSTOM LOGO  ON  EYELASHES LINER GLUE PEN


eyelash liner glue pen
eyelash liner glue pen
private label on glue pen
private label on glue pen
rose gold lash liner glue pen
rose gold lash liner glue pen